Disclaimer

Deze website www.knoer.nl (de “website”) is eigendom van Knoer. Knoer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 80941508.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website
Knoer behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Knoer besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website, maar het gebruik van (informatie op) de website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Knoer niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Knoer.

Aansprakelijkheid
Knoer is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Knoer tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Hiernaast Knoer niet aansprakelijk voor inhoud of diensten op de website die door een derde partij worden aangeboden.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Knoer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knoer is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Knoer via info@knoer.nl.

Versie 1.0, februari 2021 

x